Staandegolf rivier Afsluitdijk

Op eigen initiatief heb ik contact gezocht met het projectbureau De Nieuwe Afsluitdijk (DNA) en Programma naar een Rijke Waddenzee (PRW). In de film ‘de Staande golf Rivier, Ideevorming voor de Nieuwe Afsluitdijk’ kun je zien wat het idee inhoudt voor het realiseren van een surf golf voor kajakkers en surfers op getijstroom als aanvulling op de vismigratie rivier.

Het idee: Staandegolf Afsluitdijk of bekijk de film.

Het project raakt twee hoofdvragen:

  • Draagt het idee bij aan de toerismedoelstelling van de Nieuwe Afsluitdijk en de Duurzame Belevingsstrategie van het Programma naar een Rijke Waddenzee?
  • Draagt het idee bij aan de doelstelling van de vismigratie rivier en is een dergelijk aanvullend project wenselijk gezien de rust die noodzakelijk is voor vissen bij vismigratie?

Conclusie van het onderzoek is dat het technisch mogelijk is maar dat het (nu) niet past binnen de ontwikkeling van de vismigratie rivier en de natuurdoelstelling van het project. (14-10-2017).

Wildwaterbaan Roermond

In opdracht van Watersport Vereniging Nautilus is door Keerwater advies een haalbaarheidsonderzoek verricht naar het aanleggen van een wildwaterbaan op een van vijf locaties in de omgeving van Roermond.

Een voorziening voor kajakkers en rafts die een aanvulling is op het bestaande watersportaanbod in de regio. Mogelijk kan de baan een bredere toepassing bieden voor bijvoorbeeld trainingen voor hulpdiensten en sportopleidingen, (olympische) wedstrijden, bedrijfsuitjes en ander recreatief gebruik.

Uitkomst van het onderzoek is dat de realisatie van een wildwaterbaan technisch mogelijk is. Ruimtelijke ordening en natuuraspecten vragen nog aandacht en een goede afweging.

https://www.limburger.nl/cnt/dmf20170821_00045291/roermond-maakt-werk-van-wildwaterkanobaan